Биография

terziyski

Д-р Руслан Иванов Терзийски завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1988г. с отличен успех. Работи в различни психиатрични клиники в София и страната, придобива специалност психиатър през 1994 година.
В продължение на няколко години е асистент в катедрата по психиатрия на МА.
Участва в семинари в България и чужбина, свързани с психичните проблеми на правонарушителите. Участвал е и в международни проекти със САЩ за оценка на Риска от проява на обществено опасно поведение на правонарушители с личностно разстройство. Участвал е и в проект за оценка на обществено опасно поведение на правонарушители със зависимости. Работил е дълги години в клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология като експерт и преподавател на студенти по медицина и специализанти по психиатрия.
Като хоноруван преподавател, д-р Терзийски е изнасял лекции по клинична психиатрия и обща психопатология в НБУ – бакалавърска програма за психолози и в СУ „Св. Климент Охридски” на психолози към Философски факултет.
Д-р Терзийски работи като психиатър терапевт в областта на диагностика и лечение на паническо разтройство (страхова невроза), социална фобия, остър и хроничен стрес, смущения в адаптацията и депресивни състояния.