Завършва медицина в Медицинска Академия – гр. София през 1988г. с отличен успех. Работи в различни психиатрични клиники в София и страната, придобива специалност психиатър през 1994 година.

Паническо разстройство


Паническата атака е внезапен епизод на силен страх, който предизвиква тежки физически реакции, когато няма реална опасност или видима причина. Паник атаките могат да бъдат много плашещи.....

Депресия

Всеки понякога се чувства тъжен или подтиснат, но тези чувства обикновено минават с времето.Депресията – наричана още „клинична депресия“ или „депресивно разстройство“ – е разстройство на настроението.....

Burnout“

Burnout

Прегарянето на работа(Burnout): Как да го забележим и да предприемем действия Чувството, че сте изпепелени по време на работа? Разберете какво можете да направите, когато работата ви се отразява на здравето ви.

Като хоноруван преподавател, д-р Терзийски е изнасял лекции по клинична психиатрия и обща психопатология в НБУ – бакалавърска програма за психолози и в СУ „Св. Климент Охридски” на психолози към Философски факултет.
Д-р Терзийски работи като психиатър терапевт в областта на диагностика и лечение на паническо разтройство (страхова невроза), социална фобия, остър и хроничен стрес, смущения в адаптацията и депресивни състояния.

В продължение на няколко години е асистент в катедрата по психиатрия на МА.
Участва в семинари в България и чужбина, свързани с психичните проблеми на правонарушителите. Участвал е и в международни проекти със САЩ за оценка на Риска от проява на обществено опасно поведение на правонарушители с личностно разстройство. Участвал е и в проект за оценка на обществено опасно поведение на правонарушители със зависимости. Работил е дълги години в клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология като експерт и преподавател на студенти по медицина и специализанти по психиатрия.

Какво е психиатрия?

Психиатрията е дял от медицината, фокусиран върху диагностиката, лечението и профилактиката на психични, емоционални и поведенчески разстройства.

Какви лечения използват психиатрите?

Rазлични форми на психотерапия, медикаменти, психосоциални интервенции и други лечения в зависимост от нуждите на всеки пациент.

Каква е разликата между психиатър и психолог?

Психиатърът е лекар със специализация по психиатрия. Той е в състояние да провежда психотерапия и да предписва лекарства и други медицински лечения. 

Психологът обикновено има академична специалност «Психология». Психолозите лекуват психичните разстройства с психотерапия. Използвайки различни тестове и психологично консултиране.

Биполярното разстройство
Паническо разстройство
Форми за контакти
Изгаряне на работа(Burnout)